Alati

Alatka za nsikokarbonske indikatore

Ovaj resurs, dostupan na internetu, razvijen u okviru projekta Regioni za održivu promjenu (RSC), predstavlja kompleksan i sveobuhvatan alat za zainteresovane strane evropskih regiona kojima su indikatori niskih emisija ugljen dioksida potrebni u procesu kreiranja politika.

Alatka za organizacionu orživost

Kreiran u okviru programa "Podrška Organizacijama civilnog društva za zaštitu životne sredine u Jugoistočnoj Evropi " (SEKTOR), ovaj alat omugućuje grupacijama iz oblasti životne sredine da procjene svoje organizacione karakteristike i poboljšaju svoje kapacitet.

Alatka za REC monitoring saobraćaja

Motivisani brigom za zdravlje naših zaposlenih, životnu sredinu i ekonomiju, REC prati način na koji radnici dolaze i odlaze sa posla koristeći alat za pametno putovanje.

Paket za vazduh

Paket za vazduh predstavlja resursni alat čiji je cilja da pomogne nastavnicima u pripremi i održavanju časova o problemima kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru u školama. Ovaj alat zasniva se na rezultatima dvije faze SEARCH Inicijative (Školsko okruženje i respiratorno zdravlje djece).

Streetsmarts/pametne ulice

Resursi za pružanje pomoći profesorima srednjih škola u predstavljanju glavnih evropskih urbanih izazova i uključivanju učenika u potragu za rješenjima.

Zeleni koraci

Usmjereni ka podizanju nivoa svijesti javnosti o održivim stilovima života, građanskim pravima vezanim za životnu sredinu i promjenama kojima pojedinici u sopstvenom svakodnevnom životu doprinose održivom razvoju, Zeleni koraci sadrže dragocjene informacije za organizacije civilnog društva, edukatore, studente i porodice.

Zeleni paket

Zeleni paket je multimedijalni obrazovni paket namjenjen za upotrebu u nastavi o zaštiti životne sredine i održivom razvoju za djecu između 11 i 15 godina.

Zeleni paket Junior

Ova Junior verzija Zelenog paketa nastavnicima za djecu uzrasta između 7 i 10 godina pruža jednostavne, pristupačne materijale koje mogu koristiti kako bi objasnili koncept održivog razvoja.