LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BIODIVERZITET OPŠTINE PLJEVLJA

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BIODIVERZITET OPŠTINE PLJEVLJA
mart 2011 | Štampa | Knjiga

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Opštine Pljevlja (LBAP) rađen je u okviru trogodišnjeg projekta (2009-2011) “Biodiverzitet i usluge ekosistema za lokalni održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”, kojim je rukovodio Evropski centar za zaštitu prirode (ECNC – European Center for Nature Conservation), u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC CEE – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), a koji je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske”. Projekat se bavi biodiverzitetom, najbitnijim pitanjima lokalnog održivog razvoja i dobrobitima koje on pruža lokalnoj zajednici u vidu dobara i ekosistemskih usluga.

Language versions