LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BIODIVERZITET OPŠTINE ŽABLJAK

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BIODIVERZITET OPŠTINE ŽABLJAK
april 2011 | Štampa | Knjiga

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet (LBAP) opštine Žabljak je dokument kojim se utvrđuju potrebne aktivnosti u cilju poboljšanja stanja okoline i osiguranja boljih uslova života stanovništva opštine Žabljak.

Na izradi ovog plana je radila šestočlana radna grupa, čiji je zadatak bio da prikupi podatke, pripremi listu problema, rangira probleme, pripremi listu prioriteta i predloži akcioni plan za te prioritete, kao i da učestvuje u pripremi i prezentaciji LBAP dokumenta.

Temeljem postojećih podataka i informacija koje su bile u određenim područjima manjkave, ali još uvijek dovoljne za ocjenu stanja, LBAP je raspoznao glavne probleme okoline opštine Žabljak.

Language versions