Vodič kroz živi svijet Durmitora

Vodič kroz živi svijet Durmitora
mart 2013 | Štampa | Knjiga

Vodič je namijenjen prije svega posjetiocima Nacionalnog parka Durmitor, ali i svim zaljubljenicima prirode,
planinarima, istraživačima, izviđačima, čak i kulinarima. Nije namijenjen lovcima i kolekcionarima rijetkih i ugroženih vrsta. Napravljen je u džepnom formatu kako bi se tokom boravka u prirodi mogao uvijek imati sa sobom.

Language versions