Platforma sa podacima za klimatska scenarija i indikatore u JIE

Platforma sa podacima za klimatska scenarija i indikatore u JIE
januar 2015 | Štampa | Letak

Upotreba klimatskih scenarija i indikatora uticaja predstavlja važan aspekt saradnje između istraživačke zajednice i donosioca odluka. OrientGate projekat je fokusiran na mapiranje različitih metodologija, alatki i indikatora koje koriste meteorološke službe širom JIE. Na osnovu dobijenih rezultata stvorena je OrientGate platforma sa podacima, koja omogućuje pristup za širok spektar korisnika, uključujući naučnike, stručnjake i kreatore politika.

OrientGate projekat sprovodi se uz doprinos REC-ovih tematskih oblasti Finansiranje u oblasti životne sredine i Klimatske promjene i čista energija, a kofinansiran je od strane Transnacionalnog programa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.