ORIENTGATE - Integrisanje znanja o klimi u planiranje

ORIENTGATE - Integrisanje znanja o klimi u planiranje
novembar 2015 | Štampa | Letak

Mnoge države u Jugoistočnoj Evropi su pogođene ekstremnim klimatskim, meteorološkim i hidrološkim pojavama. Međutim, napredak u prilagođavanju klimatskim promjenama je otežan fragmentacijom i nedostatkom koordinacije usluga razmjene podataka, nejednakim i nepovezanim procedurama procjene rizika i slabim shvatanjem dostupnog znanja u sektorima teritorijalnog razvoja i drugim sektorima čiji je rad vezan za klimu.

Nekoliko evropskih istraživačkih projekata i drugih pokušaja koji su koordinirani od strane Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC) su prepoznali hitnu potrebu prevazilaženja prepreka u sprječavanju efikasnog korištenja znanja o klimi koje posjeduje naučna zajednica, kako bi se ona uzela u obzir na pravilan način prilikom formiranja politike i razvoja strategija prilagođavanja.

Projekat OrientGate ima za cilj da koordinira pokušaje prilagođavanja klimatskim promjenama u Jugoistočnoj Evropi (SEE) kroz izgradnju trajnog partnerstva između zajednica koje posjeduju znanja o klimi i zajednica koje primjenjuju ta znanja.

Language versions