Ekološki čistija efikasnija vozila

Ekološki čistija efikasnija vozila
decembar 2015 | Štampa | Knjiga

Brošura sadrži pregled relevantinih djelova UNEP-ovog mehanizma za ekološki čistija efikasnija goriva.
Brošura je priređena kao dvojezična, na engleskom i crnogorskom jeziku, a dizajnirana je tako da prati i
podražava idejno rješenje originalnog teksta. Cjelokupan tekst u izvornom obliku dostupan je na UNEP-ovoj
internet stranici http://unep.org/transport/gfei/autotool/basic.asp, uz napomenu da se podrazumijeva da je
priznata sva literature kao i izvori koji su navedeni u izvornom tekstu na internet stranici, a nijesu eksplicitno pomenuti u tekstu ove brošure.

Izdanje/Jezičke verzije