Biodiverzitet i Ekosistemske Usluge za Lokalni Održivi Razvoj na Zapadnom Balkanu

Biodiversity and Ecosystem Services for Local Sustainable Development in the Western Balkans

Izvor finansiranja

Finland

Naziv klijenta/donator

European Centre for Nature Conservation (ECNC)

Ukupna vrijednost projekta

EUR 761,850

Date

Februar 2009 – Decembar 2011

Zemlje korisnice

South Eastern Europe

Broj zaposlenih

18

Projektom je ostvaren doprinos milenijumskim razvojnim ciljevima i borbi protiv siromaštva podsredstvom stimulisanja decentralizacije i održivog korišćtenja prirodnih resursa.

Svrha projekta predstavljala je promovisanje sveobuhvatnog i integrisanog pristupa biodiverzitetu i ekosistemskim uslugama u službi održivog razvoja u deset odabranih ruralnih opština i njihovih mjesnih zajednica iz šest zemalja Zapadnog Balkana, kao dio napora za smanjenje siromaštva, gubitka biodiverziteta i degradacije životne sredine, sa ciljem povećanja sveopšte ljudske dobrobiti u okviru šireg konteksta očuvanja regionalnog mira i stabilnosti.

Kreiranje Lokalnih akcioni plan za biodiverzitet (LBAP) u procesu koji podrazumjeva učešće lokalnih zainteresovanih strana, izgradnju kapaciteta, podizanje nivoa svijesti i komunikacije, identifikovanje mogućnosti za biznis na bazi očuvanja biodiverziteta i razvoj partnerstva. Projekat su implementirali Evropski centar za očuvanje prirode (ECNC) i REC uz značajan doprinos i učešče lokalnih zainteresovanih strana.

Projektne aktivnosti obuhvatale su:

 • kreiranje LBAP-ova u 10 odabranih opština kako bi se postigli opštinski ciljevi i poboljšao kvaliltet života;
 • uspostavljanje radnih grupa i koordinisanje procesom planiranja na lokalnom nivou u partnerskim opštinama;
 • jačanje kapaciteta za planiranje u lokalnim opštinama za rješavanje problema u životnoj sredini kroz proces učešča koji uključuje civilno društvo podstičući povećanje povjerenja i posvećenosti javnosti;
 • procjenu i prioritizaciju pitanja biodiverziteta i zaštite prirode u partnerskim opštinama;
 • ko-finansiranje prioritetnih projekata u partnerskim opštinama; i
 • organizovanje specijalizovanih treninga o akcionom planiranju za biodiverzitet i finansiranju projekata u oblasti životne sredine za predstavnike lokalnih vlasti i drugih zainteresovanih strana.

Projekat je doveo do poboljšanog razumijevanja ključnih problema i aktera u okviru lokalnih međusobnih odnosa između biodiverziteta, ekosistemskih usluga, klimatskih promjena, održivog razvoja i smanjenja siromaštva. Zajednice koje razvijaju LBAP-ove postaju šampioni promjena za održivost u regionu, pružajući mogućnost drugim zajednicama da replikuju svoje iskustvo LBAP-a i usluga ekosistema.  

 • Strateška podrška
 • Administrativna podrška
 • Procjena
 • Saradnja i umrežavanja
 • Obuka i izgradnja kapaciteta