Projekat CRESSIDA: Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine i Drin

Building Local Community Resilience for the Sustainable Development of Watersheds in South Eastern Europe (CRESSIDA)

Izvor finansiranja

United States

Naziv klijenta/donator

United States Environmental Protection Agency - US EPA

Ukupna vrijednost projekta

EUR 440,000

Date

Januar 2014 – Februar 2019

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Broj zaposlenih

10