Uloga i značaj novinarstva u podizanju ekološke svijesti Crnoj Gori

Strengthening Environmental Journalism in Montenegro for Society Building and Democracy

Izvor finansiranja

United States

Naziv klijenta/donator

U.S. Embassy in Podgorica

Ukupna vrijednost projekta

EUR 15,718

Date

Septembar 2010 – Septembar 2011

Zemlje korisnice

Montenegro

Broj zaposlenih

2

U procesu političkih, ekonomskih i socijalnih promjena u Jugoistočnoj Evropi i u Crnoj Gori koja se nalazi na raskrsnici putnih pravca Zapadnog Balkana, masovni mediji su od kraja osamdesetih godina/početka devedesetih jedan od glavnih kanala informisanja javnosti o pitanjima politike i zaštite životne sredine. Ovaj kanal informacija o životnoj sredini i proces razvoja ekološkog novinarstva na Zapadnom Balkanu je od ključnog značaja za podizanje svijesti javnosti i učešće u donošenju odluka u oblasti životne sredine, i time predstavljaju neizostavnu komponentu u procesu jačanja demokratskih procesa i izgradnje civilnog društva u ovim zemljama, a među njima i u Crnoj Gori.

Prateći napore Crne Gore da bude aktivan igrač u Pan-evropskim i globalnim integracionim procesima, i da razvije snažno demokratsko društvo, opšti cilj projekta je jačanje demokratskih procesa u Crnoj Gori kroz povećanje kapaciteta novinara u pogledu kvaliteta, tačnosti i vidljivosti ekoloških i pitanja održivog razvoja u zemlji i regionu.

Projekat  “Uloga i značaj novinarstva u podizanju ekološke svijesti  Crnoj Gori” ima za cilj podizanje svijesti šire javnosti o pitanjima zaštite životne sredine i održivog razvoja u Crnoj Gori. Ovaj cilj bi se umnogome postigao jačanjem kapaciteta novinara različitih medija  u zemlji, o najznačajnijim pitanjima iz oblasti održivog razvoja, standarda, trendova i tokova iz ove oblasti u Evropskoj Uniji.

U okviru projekta će se organizovati obuka štampanih, elektronskih i on-line medija u Crnoj Gori sa ciljem izgradnje kapaciteta, gdje će biti predstavljene i diskutovane specifične teme od velikog značaja za odluke o održivom razvoju budućih razvojnih trendova u zemlji, kao što su: održivi razvoj, upravljanje prirodnim resursima, klimatke promjene, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, otpadne vode, upravljanje otpadom, SEA i EIA; ekološko novinarstvo u susjednoj zemlji (Hrvatska ili Srbija) i uloga Ministarstva za uređenje prostora  i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore u zaštiti životne sredine.

Pored toga kako bi se podstakao konkurentski duh među novinarima u sprovođenju prikupljenih informacija i stečenih znanja tokom radionice, sve u cilju ostvarivanja profesionalnog pokrivanja i visoko profesionalnog ekološkog tumačenja teme zaštite životne sredine, takmičenje najboljeg medijskog izvještavanja o određenoj temi od interesa za širu crnogorsku javnost (tokom radionice studijska posjeta će se organizovati do određene lokacije od interesovanja za izvještavanje - održivi razvoj i valorizacija Nacionalnog parka Biogradska gora, poslednji preostali relikt prašume u ​​ovom dijelu Evrope ili rudniku olova i cinka (jaloviste) u Mojkovcu. Određeni broj, ako ne i svi izveštaji medijskih kuća (štampani ili elektronski), biće objavljeni ne samo na veb stranici Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore, već i na najpopularnijim internet portalima: http://www.portalanalitika.me/ i / ili www.evropskireporter.com.

Razmjena informacija i prenošenje znanja sa naprednom zemljom iz regiona je dodatna vrijednost projekta, što će rezultirati studijskom posjetom Hrvatskoj ili Srbiji prve dvije ili tri rangirane novinarske priče, a odabir će se obaviti od strane uspostavljene nacionalne Komisija za evaluaciju.

  • Obuka uz lokalnu studijsku posjetu određenom mjestu od značaja za održivi razvoj u Crnoj Gori (NP Biogradska gora ili Rudnik olova i cinka/jalovište u Mojkovcu) za novinare iz različitih crnogorskih elektronskih i / ili štampanih medija.
  • Takmičenje u izvještavanju o zaštiti životne sredine - nagrada (analitički izvještaj ili vijesti, tematska emisija ili TV izvještaj ili foto-izvještaj).
  • Studijsko putovanje u Srbiju/Hrvatsku - prve dvije/tri rangirane novinarske priče - nagrađeni "Konkursa u izvještavanju o zaštiti životne sredine" će posjetiti različite medije i / ili ekološke institucije u jednoj susednoj zemlji (Srbija/Hrvatska).

• Sprovođenje obuka
• Širenje informacija
• Umrežavanje