Razvoj povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća u Crnoj Gori (akcenat na opštine Mojkovac, Berane i Bijelo Polje)

Developing a More Conducive Environment for Green Jobs and Enterprises in Montenegro

Izvor finansiranja

International Labour Organisation

Naziv klijenta/donator

International Labour Organisation

Ukupna vrijednost projekta

EUR 14,145

Date

Mart 2017 – Maj 2017

Zemlje korisnice

Montenegro

Broj zaposlenih

1

Područje rasta zaposlenosti u Crnoj Gori u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentom - "Nacionalna strategija održivog razvoja 2016-2030" (NSOR) se predviđa u zelenoj ekonomiji i procesu "ozelenjavanja" i stvaranja budućih zelenih radnih mjesta, i u sektorima koji kroz svoju zelenu transformaciju mogu direktno doprinijeti smanjenju ekološkog otiska. Najveći potencijal za stvaranje zelenih poslova leži u proizvodnji obnovljive energije, reciklaži, javnom prevozu, energetskoj efikasnosti u stanovanju, organskoj poljoprivredi na malim farmama i održivom šumarstvu. U privrednim sektorima najveći potencijal za novo zapošljavanje odnosi se na poljoprivredu, energetiku i turizam.

Studija UNEP/UNDP-ja koja je analizirala modele i uticaj zelenih investicija, procijenila je da zelena ulaganja mogu dovesti do otvaranja od oko 17.500 novih radnih mjesta do 2020. godine u Crnoj Gori, od čega 95% u turizmu i srodnim sektorima. Procjenjuje se da više od 16.000 novih radnih mjesta mogu da se indirektno otvore - kroz poboljšano snabdijevanje, promet i korišćenje lokalnih proizvoda (zamjena uvezene robe domaćim robama, posebno u poljoprivredi).

Analiza zelenih poslova u Crnoj Gori (Razvoj povoljnijeg ambijenta za zelene poslove i preduzeća u Crnoj Gori) je komponenta projekta koji će omogućiti analizu potencijala za promociju zelenih radnih mjesta u odabranim opštinama u sjevernom regionu Crne Gore (Mojkovac, Bijelo Polje, Berane) u odabranim privrednim sektorima, kao i postojeća ograničenja.

Ovaj pregled zelenih poslova u odabranim opštinama u sjevernom regionu Crne Gore (Mojkovac, Bijelo Polje, Berane) je prva detaljnija analiza potencijala zelenih radnih mjesta u Crnoj Gori koja će dovesti do boljeg saznanja o postojećim okolnostims i ciljano sagledati nedostatak postojećih zakonski rješenja i valorizaciju mogućnosti za stvaranje zelenih radnih mjesta u Crnoj Gori.

Analiza će se vršiti kroz istraživanje nacionalnog i lokalnog pravnog okvira i okruženja za zelene poslove, u tijesnoj saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore i odabranim opštinama na sjeveru Crne Gore (Mojkovac, Bijelo Polje , Berane).

  • Pregled zakonskog okvira/politika: Analiza postojećih strateških dokumenata i studija; Definisanje konkretnih aktivnosti i mjera; Pregled zakonoskog okvira i izrada preporuka za zakonsku regulativu u pogledu promocije zelenih radnih mjesta uzimajući u obzir i lokalne planove razvoja; Sagledati i izvještaj o istraživanju od strane Crnogorske Unije poslodavaca i identifikovati nedostatke za primjenu/usaglašavenje u zakonskoj regulativi.
  • Analiza aktivnosti sa aspekta zaštite životne sredine i sagledavanje sektora ekonomskih aktivnosti (na nivou preduzeća) u opštinama Mojkovac, Bijelo Polje, Berane.
  • Učešće u radnoj grupi koju su uspostavili MOR i Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi ustanovljavanja preporuka za politiku za pogodnije okruženje za zelene poslove i preduzeća.

• Analize politika i zakonodavstva / Desk istraživanje
• Analiza ekonomskih aktivnosti
• Izrada preporuka
• Podrška kreiranju politika