Regionalna inicijativa za usmjeravanje napora upravljanja u zaštićenim područjima u cilju poboljšanog očuvanja prirode u Mediteranu (PANACeA)

Regional Initiative for Streamlining Management Efforts in Protected Areas for Enhanced Nature Conservation in the Mediterranean (PANACeA)

Izvor finansiranja

European Commission

Naziv klijenta/donator

INTERREG Mediterranean Programme

Članovi konzorcijuma

ETC University of Malaga (Spain), Plan Bleu (France), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (France), Mediterranean Universities Union (Italy), Barcelona Metropolitan Area as MEDCITIES Secretariat (Spain)

Ukupna vrijednost projekta

EUR 50,000

Date

Novembar 2016 – Oktobar 2019

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Slovenia

Broj zaposlenih

2

Projekat PANACeA, koji koordinira Evropski tematski centar Univerziteta u Malagi, predstavlja jedan od osam odobrenih horizontalnih projekata iz prvog poziva Interreg MED programskog perioda 2014-2020.

PANACeA se uklapa u Interreg MED prioritetni pravac br.3: "Zaštita i unapređenje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana", s posebnim doprinosom specifičnom cilju 3.2 programa: "Da se očuva biodiverzitet i prirodni ekosistemi, kroz jačanje upravljanja i umrežavanje zaštićenih područja".

Interreg MED je trans-nacionalni program Evropske saradnje za oblast Mediterana. Kofinansira se od strane ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), kao instrument regionalne politike EU i njenog novog programskog perioda.

Projekat PANACeA ima za cilj da usmjeri umrežavanje i napore upravljanja u Mediteranskim zaštićenim područjima (PAs) koje služi kao mehanizam za poboljšanje zaštite prirode u regionu.

PANACeA je naučno-politički/zakonodavni interfejs (Science-Policy-Interface - SPI) koji podstiče razmjenu iskustava i znanja kako bi se uticalo na promjene u ponašanju i politici u sredozemnom regionu. Projekat će izgraditi zajednicu zainteresovanih strana za zaštitu prirode na Mediteranu i funkcioniše kao instrument komunikacije i kapitalizacije projekata koji se bave zaštitom biodiverziteta i prirodnih ekosistema. Kroz Platformu prostornih podataka, PANACeA obezbjeđuje dijeljenje/prenošenje sintetizovanih rezultata projekta i njihovu diseminaciju  u regionu, i izvan njegovih granica.
 

 

PANACeA će:

  • uključiti interesne grupe svojih partnera u kreiranju rezultata projekta, u obliku sintetizovanih dokaza ana bazi činjenica, koko bi se podržalo više nivoa/multi-level upravljanje i politike;
  • obezbijediti niz preporuka na osnovu rezultata Interreg MED modularnih projekata koji naglašavaju značaj povećanja broja zaštićenih područja koji sprovode strategije upravljanja u MED regionu i šire;
  • obezbijediti sredstva za jačanje regulative i poboljšanja efikasnosti zaštite koju obezbjeđuju pravni instrumenti u regionu Mediterana, podržavajući napore koji su do sada sprovedeni da se spriječi pogoršanje i poboljšaju očuvanje prirodnih i kulturnih resursa;
  • usmjeravati zakonske mjere upravljanja prirodnim resursima u Mediteranu čiji glavni cilj nije isključivo očuvanje biodiverziteta, da štite biodiverzitet;
  • se baviti prekograničnom saradnjom i integracijom zaštićenih područja u strategije teritorijalnog razvoja, radi postizanja međusobno povezanih mjera zaštite za borbu protiv sadašnjih i budućih pritisaka na priobalne i morske ekosisteme u Mediteranu.

• Širenje informacija
• Uključivanja zainteresovanih strana
• Zaštita biodiverziteta
• Izrada preporuka
• Podrška kreiranju politika