Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu (2012-2017)

Education for Sustainable Futures: ESD in the Western Balkans

Izvor finansiranja

Rockefeller Brothers Fund with co-financing from EuropeAid and the Kosovan Ministry of Education, Science and Technology

Naziv klijenta/donator

Rockefeller Brothers Fund

Ukupna vrijednost projekta

EUR 1,200,000

Date

Decembar 2012 – Maj 2017

Zemlje korisnice

Kosovo* | Montenegro | Serbia

Broj zaposlenih

20