PANACeA projekat okupio MED zajednicu u Crnoj Gori/južnom Jadranu

maj 19, 2018


Povezana dokumenta

U okviru horizontalng projekta INTERREG MED PANACeA u hotelu CentreVille, u Podgorici, 16-18.05.2018 održana je konferencija (capitalization and community building konferencija) koja je okupila sve modularne projekte iz regiona Mediterana koji pripadaju MED zajednici i pod okriljem su horizontalnog projekta PANACeA. Open event/otvoreni događaj kome su mogli da prisustvuju različite zainteresovane strane, kao i gosti, je otvorio događaja 16, dok je dio konferencije koji uključuje rad sa modularnim projektima zatvorenog tipa održan 18.05.2018. Ključne tematske oblasti projekta PANACeA uključuju očuvanje mora i priobalja, ribarstvo, prostorno planiranje morskog i priobalnog dijela/močvarnih područja i klimatske promjene, sve pod okriljem niza modularnih projekata čiji rad treba da doprinese novim informacijama/metodama ili instrumentima u upravljanju/zaštiti biodiverziteta u Mediteranu i močvarnim područjima. 

Konferenciju je otvorio g-din Saša Radulović, državni sekretar za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, g-din Miodrag Račeta, ispred kancelarije za prekogranične programme Vlade Crne Gore i g-đa Dania Abdul Malak, projektni tim líder i ETC-UMA direktor. G-đa Francesca Marcato je ispred Sekretarijata INTERREG MED programa učestvovala na konferenciji, kao i brojni predstavnici crnogorskih institucija  (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo finansija Crne Gore, Institut za biologiju mora iz Kotora, Nacionalni Park Skadarsko jezero, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom), institucija iz regiona i drugih horizontalnih projekata INTERREG MED programa.

U okviru konferencije rad je organizovan u 3 tematske cjeline/panela:

  • Sesija 1: regionalne mreže i aktivnosti za podsticanje ekosistemskog upravljanja i politikama zasnovanim na dokazima
  • Sesija  2:   novi podaci, ojačani instrumenti za ekosistemski pristup
  • Sesija 3:  inovativni alati za podršku održivom upravljanju resursima u regionu Mediterana

Učesnici događaja su imali prilike da posjete i dožive čari  i jdinstvenost Skadarskog jezera i diskutuju o postojećim ozazovima upravljanja sa g-dinom Ivanovićem, direktorom NP Skadarsko jezero.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), sa svojom kancelarijom u Crnoj Gori (REC Montenegro), kao jedan od šest partnera učestvuje u sprovođenju horizontalng projekta INTERREG MED PANACeA: Regionalna inicijativa za usmjeravanje napora upravljanja u zaštićenim područjima u cilju poboljšanog očuvanja prirode u Mediteranu (PANACe)Više o projektu se nalazi u informaciji u prilogu. Internet stranica projekta: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/.

: 1,897 views