Početak novog perioda za REC

avgust 03, 2018

Dejan Komatina, vršilac dužnosti izvršnog direktora REC-a, je 3. avgusta održao  sastanak osoblja u sjedištu REC-a u Szentendreji, u Mađarskoj. Zaposleni u centrali organizacije, kao i u Kancelarijiama (Country Offices) u zemljama korisnicma REC aktivnosti i projekata, su učestvovali na sastanku lično ili putem web aplikacija. Tokom sastanka, gospodin Komatina je predstavio svoju stratešku viziju organizacije i kratkoročni plan sa narednim koracima.

Gospodin Komatina je u svom govoru naglasio da radi u tijesnoj saradnji sa Upravnim odborom REC-a i novim predsednikom Odbora, g-dinom Massimo Cozzoneom iz italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, zemlju i more.

Gospodin Komatina je izrazio zahvalnost zemljama osnivačima REC-a, Mađarske, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Evropskoj komisiji (EU), kao i drugim zemljama potpisnicama Osnivačke povelje. On je izjavio da će uskoro početi posjete svim zemljama potpisnicima Povelje. Poseban osvrt je dat na EU, SAD, Mađarsku, Švedsku (SIDA), Austriju (ADA), Italiju, Japan, Norvešku i Holandiju kao ključne donatore REC-a i naglasio njegovu posvećenost nastavku saradnje sa relevantnim organizacijama  i institucijama iz ovih donatorskih zemalja.

Tokom sastanka g-din Komatina je predstavio tranzicioni tim koji je 25. 07. 2018  osnovao Odbor direktora REC-a, kako bi podržao izvršnog direktora u vođenju organizacije u novom periodu. Tranzicioni tim sastoji se od viših članova osoblja iz različitih odjeljenja organizacije, čiji članovi su takođe izrazili svoju obavezu da podrže REC i vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Sastanak je nastavljen sa sesijom pitanja i odgovora izrazito zainteresovanih zaposlenih u centrali i kancelarijama u regionu.. Čanovi tranzicijskog tima su takođe doprinijeli diskusiji, predstavljajući svoja viđenja na novu strukture i buduće odgovornosti i obaveze.

: 2,470 views