SEEDLING Program za dodjelu malih grantova: Poziv za dostavljanje ponuda

REC i Austrijska razvojna agencija oglašavaju Program malih bespovratnih sredstava (grantova) za Jugoistočnu Evropu

oktobar 10, 2017

Povezana dokumenta

Sprovođenje ciljeva održivog razvoja je dinamičan proces prilagođavanja, učenja i djelovanja. Članice medjunarodne zajednice su postigle saglasnost na svim nivoima – globalnom, regionalnom i nacionalnom – da se dugotrajan mir i blagostanje mogu osigurati samo kroz transformaciju u održivi razvoj, što će dovesti do održivih privreda i održivih zajednica. Da bi se značajne promjene koje su potrebne za takvu transformaciju postigle potrebno je da se primjeni proaktivan pristup obrazovanju za održivi razvoj uz snažan naglasak na stvaranju strateškog partnerstva.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija se suočavaju sa sličnim izazovima u procesu reforme svojih obrazovnih sistema. Koncept održivog razvoja je prepoznat, ali ima veoma malo ili nimalo alatki koje će omogućiti da se obrazovni sistem pozabavi održivim razvojem.

SEEDLING projekat ima za cilj da osnaži obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podigne svijest o novim ciljevima održivog razvoja u zemljama jugoistočne Evrope kroz integraciju ovih ciljeva u obrazovne programe (srednješkolsko obrazovanje), kao i kroz regionalnu saradnju i umrežavanje donosioca odluka, edukatora i nastavnika.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) zajedno sa Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) oglašava Program malih bespovratnih sredstava (grantova) u 6 zemalja jugoistočne Evrope: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupan iznos sredstava je 200.000 EUR za cio region, a najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu je 7.000 EUR. Broj grantova koji će biti dodijeljeni u svakoj od zemalja zavisi od kvaliteta predloga projekta i od broja srednjih škola i stručnih škola (stručno obrazovanje) u ovim zemljama kako bi se postigla ravnopravna podjela sredstava među korisnicima.

Program malih bespovratnih sredstava (grantova) se oglašava za nevladine organizacije koje su aktivne u oblasti obrazovanja i održivog razvoja. Partnerstvo sa jednom ili više srednjih i/ili stručnih škola je obavezno jer aktivnosti treba da budu usmjerene na realizaciju UN ciljeva održivog razvoja u učionici.

Kompletan tekst Poziva za dostavljanje ponuda sa odgovarajućim aneksima dostupan je ovdje na engleskom i lokalnim jezicima.

*Ova oznaka ne prejudicira poziciju i status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN i mišljenjem MSP o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

: 1,994 views