REC Crna Gora predsjedavao PRTR sastankom, dopunskim događajem Arhuske konferencije, 15.09.2017, hotel Montenegro, Budva, Crna Gora

septembar 15, 2017

Povezana dokumenta

Ovaj dopunski događaj bio je je dio šeste sjednice stranaka Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite životne sredine (Arhuska konvencija), 11. - 13. septembar 2017. g., Budva, Crna Gora i treće sjednice strana Protokola o Registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci (Protokol o PRTR), 15. septembar 2017. g., Budva, Crna Gora.

Unapređenje Registra ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci (PRTRs) u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Moldaviji dopunski je događaj organizovan u okviru u projekta "Podrška uspostavljanju i unapređenju registra ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci (PRTR) u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Moldaviji”, kojeg financira Njemačko Ministarstvo zaštite životne sredine, očuvanja prirode, građevinarstva i nuklearne bezbjednosti, i pod nadzorom njemačke Agencije za zaštitu životne sredine (UBA). Projekat je implementirao Regionalni centar za životnu sredinu (REC).

Glavni cilj projekta je bio da se pruži pomoć zemljama partnerima i Moldaviji u razvoju efikasnijih PRTR sistema, izgradnja kapaciteta vlasti, operatera i organizacija civilnog društva, i transparentnije odlučivanje o PRTR-u među zainteresovanim stranama; podijeliti iskustvo i stručnost naprednijih zemalja.

Događaj kojim je predsjedavala gđa. Srna Sudar, direktorica REC Crma Gora, uz stručnu podršku gđe. Magdi Tóthné Nagy, projektnog konsultanta REC-a, imao je za cilj da se prodiskutuju dostignuća, iskustva i izazovi u razvoju ili upravljanju PRTR sistemom u zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji, kao i sledeće korake u unapređenju i korišćenju PRTR sistema.

: 633 views