Međuministarska vježba o zaštiti morskog ekosistema od aktivnosti u moru (istraživanje/proizvodnja) održana 09.06.2017

juni 09, 2017

Povezana dokumenta

Sa aspekta zaštite morskog ekosistema od aktivnosti u moru (istraživanje/proizvodnja), Uprava pomorske sigurnosti (UPS), koja se nalazi u okviru Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP), u saradnji sa svim relevantnim stranama/institucijama je organizovala 9.06.2017 “međuministarsku vježbu” u Luci Kotor. Snimanje i promociju međuministarske vježbe podržava Regionalni centar za životnu sredinu (REC), kroz Themis II projekat.

Cilj ove vježe organizovane u realnom vremenu /okolnostima je bilo testiranje procedura za zaštitu, minimiziranje i eliminisanje posledica aktivnosti na moru - posebno spremnost da se reaguje u vanrednim situacijama, kako bi se provjerila spremnost vlasti i funkcionalnost opreme, i identifikovale sve slabosti u ustanovljenim procedurama.

Učesnici vježbe bili su svi nadležni organi određeni Nacionalnim planom za vanredne  situacije u slučaju zagađivanja mora iz plovila (NCP): MSD/UPS, lučke kapetanije, Mornarica Crne Gore, Sektor granične policije, Direkcija za vanredne situacije, Regionalni centar za ronioce i deminiranje podmorja, predstavnici Luka Bar i Kotora, lučke inspekcije, kao i visoki državni službenici. Vježbi su prisustvovali i nacionalne kontakt osobe za Themis projekat iz Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Ova aktivnost je prateća aktivnost nacionalne obuke u okviru Themis II u Crnoj Gori, koja se ticala SEA i EIA izazova u vezi sa Programom istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u podmorju Crne Gore. Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa u podmorju Crnoj Gori predstavljaju važan izazov i biće u fokusu svih relevantnih institucija u narednom periodu. Program se nalazi u vladinoj proceduri usvajanja, i očekuje se da će biti završeno u julu 2017. godine. Strateška procjena uticaja na životnu sredinu odobrena je u novembru 2016. dok će se procjene uticaja na životnu sredinu za pojedine aktivnosti sprovoditi u narednom periodu. Potpisana su dva ugovora sa kompanijama odgovornim za istraživačke aktivnosti u 4 bloka u akvatorijumu Crne Gore.


Međuministarsku vježbu možete pogledati ovdje.

Na internet stranici Themis projekta možete pogledati narativni izvještaj i video sa međuministarske vježbe.

 

: 1,713 views