Održane nacionalne konsultacije o prioritetima i potrebama Crne Gore u oblasti nisko-karbonskih emisija (SLED follow up)

septembar 08, 2016

Povezana dokumenta

U Hotelu Best Western, u Podgorici, 8.09.2016.g. je organizovan sastanak nacionalnih konsultacija o potencijalnim aktivnostima (nacionalne potrebe i prioriteti)  koje bi nastavili dosadašnje napore u postizanju/dostizanju nisko-karbonskih emisija.

Nacionalne konsultacije su imale za cilj da predstave ključne rezultate SLED projekta, kao i da kroz aktivnu diskusiju sublimiraju prezentirane, od strane različitih nacionalnih aktera, potrebe i prioritete Crne Gore u oblasti nisko-karbonskih emisija. Konsultacijama su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i partnera (Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo ekonomije, CGES, EPCG, PKCG, Monstat, nacionalni konsultanti na SLED projektu) na regionalnom projektu „Podrška razvoju s niskom emisijom u jugoistočnoj Evropi (SLED)“, koji je u periodu 2014-2016 implementirao Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) preko svojih kancelarija u zemljama korisnicima projekta. SLED projekat imao je za cilj da pomogne kreatorima politika u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji da postave realistične, ali ambiciozne pravce dekarbonizacije za svoje elektroenergetske sektore do 2030. godine. Projekat je finansijski podržan od strane Austrijske Razvojne Agencije (ADA) kroz program Austrijska razvojna saradnja. U slučaju Crne Gore, rezultati projekta su, takođe, korišćeni u procesu procjenjivanja Predviđenih nacionalno utvrđenih doprinosa (INDC).

U cilju doprinosa razumijevanja rezultata SLED projekta, kao i jačanju implementacije sektorskih politika sa aspekata postizanja ciljeva održivog razvoja u sektorima energetike/energetske efikasnosti i klimatskih promjena u zemljama u kojima se sprovodio SLED projekat, REC je organizovao nacionalne konsultacije sa najrelevantnijim nacionalnim akterima u datim oblastima, uzimajući u obzir i neraskidiv segment zaštite životne sredine. Nacionalne konsultacije imaju za cilj da prezentuju i prodiskutuju nacionalne prioritete i potrebe u datim sektorima, kako bi isti bili predstavljeni na sastanku visokih zvaničnika Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije sa predstavnicima Austrijske Razvojne Agencije (ADA), Evropske komisije i drugih predstavnika donatorkse zajednice, koji će biti održan u Beču, 16.septembra, 2016.g.

U nastavku su dati linkovi na kojima se mogu naći relevantni rezultati/publikacije projekta - Podrška razvoju s niskom emisijom u jugoistočnoj Evropi (SLED, ):

Tipologija fonda stambenih zgrada Crne Gore i modeliranje njihove transformacije u budućnosti sa niskim nivoom ugljenika, Crna Gora

Modeliranje dekarbonizacije u sektoru električne energije, Izvještaj za Crnu Goru na crnogorskom i engleskom jeziku

: 974 views