PANACeA organizuje prateći (side event) događaj na 41. sjednici GFCM u Crnoj Gori

Event's Image

16

okt 16, 2017

Lokacija:

Budva, Montenegro

Mjesto održavanja:

Hotel Splendid

Organizator:

REC Montenegro - PANACeA project partner

Web sajt:

http://www.montenegro.rec.org/project-detail-eng.php?id=190


Povezana dokumenta


INTERREG MED horizontalni projekat PANACeA će održati prateći (side-event) događaj 16. oktobra 2017. godine na predstojećoj 41. sjednici Generalne Komisije za ribarstvo za Mediteran (GFCM) koja će se održati u Hotelu Splendid, Budva, Crna Gora od 16. do 20. oktobra 2017. pod pokroviteljstvom Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i GFCM-a (http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/886377/).


Događaj je organizovan uz stratešku podršku Instituta za biologiju mora, Kotor, Crna Gora i diskutovaće se na temu upravljanja prirodnim resursima (riblji fond) na održiv način - efekti i saradnja sa ribarima/ribarskim društvima u cilju boljeg upravljanja morskim biodiverzitetom. Saradnja nauke, upravljača, kao i lokalnih aktera će biti dio diskusije događaja,koji će takođe inicirati debatu o uključivanju ribara/udruženja u upravljanje/zaštitu i održivo korištenje prirodnih resursa u sadašnjim i/ili budućim MPA.

: 429 views