REC Crna Gora

REC Crna Gora

Istorija REC-a u Crnoj Gori:

Prisustvo REC-a u Crnoj Gori prepoznatljivo je još od 2001. godine kada je osnovana Projektna kancelarija za potrebe implementacije konkretnih projektnih aktivnosti u Crnoj Gori. Kancelarija REC-a u Crnoj Gori (REC Crna Gora) ima status samostalne kancelarije od 1. jula, 2006. godine, kao rezultat proglašenja nezavisnosti Crne Gore na referendumu održanom 21. maja 2006. godine.

Pravni status kancelarije:

Rad i pravni status REC Kancelarije u Crnoj Gori zasnovani su na biletaralnom sporazumu o saradnji (“Sporazum o programskoj i tehničkoj saradnji”) koji su u aprilu 2004. godine potpisali Vlada Crne Gore i REC.

Bilateralnim sporazumom se priznaje međunarodni status organizacije i njenog pravnog subjekta u Crnoj Gori - Kancelarije u Crnoj Gori, i postavlja formalni okvir saradnje REC-a i zvaničnih institucija Vlade Crne Gore, a samim tim i obezbjeđuju odgovarajući uslovi za sprovođenje misije i vizije organizacije.

Misija REC-a u Crnoj Gori:
 
REC Crna Gora slijedi misiju REC-a u procesu rješavanja problema zaštite životne sredine i održivog razvoja kroz promociju saradnje između relevantnih aktera kako na lokalnom, tako i na nacionalnom i regionalnom nivou  (uključujući vlasti na svim nivoima, biznis sektor, nevladine organizacije i druge grupacije koje se bave zaštitom životne sredine) i  podršku učešća javnosti u donošenju odluka vezanih za riješavanje pitanja zaštite životne sredine, održivog razvoja i slobodnu - besplatnu razmjenu  informacija.

Vizija REC-a u Crnoj Gori:
 
REC u Crnoj Gori vidi Crnu Goru kao integralni dio demokratskog i razvijenog  evropskog društva, implementirajući u praksi principe održivog razvoja, partnerstva i zajedničke odgovornosti, kao i integrisanje pitanja zaštite životne sredine u druge sektorske politike.

Aktivnosti:

REC Kancelarija u Crnoj Gori (REC Crna Gora) obavlja svoje aktivnosti u zemlji kao međunarodna organizacija, prateći RECovu i svoju Misiju da pomogne u rješavanju problema zaštite životne sredine kroz unapređenje saradnje među glavnim akterima u Zemlji (Vlade, preduzeća, nevladinih organizacija i drugih aktera u sferi zaštite životne sredine), i kroz podršku učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini i slobodnu razmjenu informacija. Aktivnosti/projekti koji REC i njena Kancelarija u Crnoj Gori sprovode predstavljaju naše napore i podršku zemlji domaćinu na njenom putu ka demokratskom i razvijenom evropskom društvu, kroz primjenu principa održivog razvoja, partnerstava, i zajedničke odgovornosti i integracija politike zaštite životne sredine u druge sektorske politike.

Uz veliku zahvalnost i poštovanje prema cijenjenim donatorima i klijentima/saradnicima bez čije podrške REC Crna Gora ne bi bila u mogućnosti da se pohvali i ponosi velikim brojem uspješno sprovedenih projekata lokalnog, nacionalnog, regionalnog i globalnog značaja!

REC Crna Gora sproveo je veliki broj projekata - mnoge od njih uz podršku kvalifikovanih i posvećenih partnera. REC Crna Gora je zahvalna svim svojim partnerima na njihovom doprinosu našim lokalnim, regionalnim i globalnim dostignućima!