Upravljanje vodnim resursima

Upravljanje vodnim resursima

REC kontinuirano razmatra inovativne načine da usmjeri pažnju na pitanja u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, koja obuhvataju veliki izbor pitanja i problema različitih zainteresovanih strana po pitanju društvenog i ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. Rad REC-a u ovoj oblasti ekspertize, koji se realizuje u okviru integralnog pristupa upravljanju vodnim resursima (IWRM), doprinosi postizanju Cilja održivog razvoja o čistoj vodi i sanitarnim uslovima (SDG 6) i njegovih specifičnih ciljeva.

Ciljevi REC-a u ovoj ekspertskoj oblasti su:

 • postići održivije korišćenje vodnih resursa, uzimajući u obzir zaštitu ekosistema vezanih za vodu;
 • jačati dijalog i saradnju među zainteresovanim stranama na međunarodnom, nacionalnom i/ili lokalnom nivou;
 • inspirisati integrisani pristup prilagođavanju izazovima nastalim ili pogoršanim zbog klimatskih promjena, uključujući mjere za adaptaciju u sektorske politike; i
 • ojačati inkorporaciju IWRM principa u druge relevantne sektore kao što su poljoprivreda, energetika, saobraćaj i turizam.

Voda i  sanitarni uslovi su srž održivog razvoja. REC se usredsređuje na sve aspekte upravljanja vodnim resursima kroz inicijative za izgradnju kapaciteta, obezbjeđivanje neutralnih platformi za prekograničnu saradnju i konkretnim tehničkim uslugama u ostvarivanju SDG-a. Institucije zadužene za upravljanje donim resursima i praktičari, kao i organizacije civilnog društva (OCD), ne-vladine organizacije (NVO), žene i mladi, prioriteti su u realizaciji aktivnosti.

REC obezbjeđuje vođstvo, upravljanje i koordinaciju programa i projekata iz oblasti voda, uključujući komunikaciju i medijske kampanje.

Inicijative izgradnje kapaciteta

 •  
 • Upravljanje vodama
 • Pristup informacijama i učešću javnosti
 • Unapređenje zajedničkog razumijevanja i podizanja svesti o pitanjima voda među različitim akterima

Prekogranična saradnja

 • Podrška međunarodnoj saradnji i učešću zainteresovanih strana, uključujući pravne i institucionalne aspekte
 • Procjena i prioritizacija značajnih pitanja/problema u vezi sa upravljanjem vodotoka koje dijele dvije ili više zemalja
 • Koordinacija aktivnosti između regionalnih i nacionalnih institucija
 • Razmjena dobrih praksi i transfer znanja

Tehničke usluge

 • Razvoj i implementacija EU politika o slatkovodnim vodama
 • Uvođenje mjera za fasilitiranje uticajima prilagođavanja na klimatske promjene
 • Jačanje monitoringa životne sredine i procjene u vezi sa vodnim resursima i vodenim ekosistemima
 • Upravljanje potražnjom vode i drugi konvencionalni i nekonvencionalni alati za korištenje i bezbjednost vode
 • Smanjenje rizika od katastrofe vezanih zaekstreme voda, poplava i suša