Klimatske promjene i čista energija

Klimatske promjene i čista energija

U okivru ove oblasti ekspertize REC podržava implementaciju UN Konvencije o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change) - UNFCCC i Pariskog sporazuma (Paris Agreement) - PA. Time doprinosi regionalnim, nacionalnim i subnacionalnim naporima da se izrade i implementiraju strategije razvoja sa niskim emisijama i da se izgradi otpornost na klimatske promjene.

REC donosiocima oluka pruža kvalitetne podatke; promoviše dijalog i međunarodnu saradnju između raznih grupacija zainteresovanih strana; širi znanja o niskokarbonskom razvoju; izgrađuje kapacitete zainteresovanih strana na nacionalnom i subnacionalnom nivou i olakšava aktivno učešće javnosti u donošenju odluka.

Cilj REC-a je izgraditi znanje i kapacitete nacionalnih i subnacionalnih zainteresovani strana u regionu omogućavajući im da rješavaju izazove klimatskih promjena i održive energije.

REC tim stremi da:

 •     pruži kvalitetne podatke za donošenje odluka zasnovanih na dokazima;
 •     dizajnira i sprovede efikasne inicijative za izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja;
 •     podrži razvoj i implementaciju troškovno efikasnih strategija razvoja niske emisije u različitim sektorima privrede;
 •     podrži razvoj i implementaciju aktivnosti adaptacije i izgradnje otpornosti na klimatske promjene;
 •     doprinese stvaranju međunarodnih klimatskih politika kroz Akciju UNFCCC-a za osnaživanje klime; i
 •     promoviše regionalnu i međunarodnu saradnju u rješavanju izazova ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja.

REC gradi znanja i kapacitete regionalnih zainteresovanih strana kroz:

 •     procjenu potreba za izgradnjom kapaciteta i razvoj programa obuke;
 •     sprovođenje detaljnih procjena tema kao što su potencijali za ublažavanje, koristi i troškovi politika i mjera i ranjivosti na klimatske promjene;
 •     implementaciju pilot i demonstracionih projekata;
 •     sprovođenje efikasnih programa izgradnje kapaciteta i razmjene znanja;
 •     izgradnju mreža stručnjaka, državnih organa, akademika, NVO-a i drugih zainteresovanih strana;
 •     organizovanje radionica, konferencija, webinara i studijskih putovanja;
 •     podršku učešća zainteresovanih strana i učešća javnosti u donošenju odluka; i
 •     dizajniranje i razvoj namjenskih internet stranica i korišćenje društvenih medija za informisanje javnosti.